I Liceum Ogólnokształcące 
im.Króla Kazimierza Wielkiego
ul.W.Pańki 2;  36-200 Brzozów; 
tel.: (13) 43417774 
e-mail: lobrzozow@neostrada.pl

 

 Aktualności  Nauczanie   Kuratorium Oświaty  OKE  CKE
Aktualności
Archiwum
Kontakt
Galerie
Do pobrania

O szkole

Historia
Grono
Absolwenci
Olimpijczycy
Statut

 

Dyrektorzy Gimnazjum i Liceum w latach 1909-2006
 1. dr Stanisław PAJĄK  - nauczyciel matematyki w Gimnazjum w Jaśle. Kierownictwo Gimnazjum brzozowskiego objął w roku 1909. W roku szkolnym 1910/1911 został mianowany dyrektorem szkoły, którą kierował do końca roku szkolnego 1918/1919.W tym samym roku został powołany na stanowisko wizytatora Kuratorium Okręgu Szkolnego we Lwowie.

 2. ks. Jakub SZYPUŁA - kierownictwo szkoły sprawował od września 1919 r. do 30 października roku szkolnego 1919/1920.

 3. dr Sebastian FLIZAK - nauczyciel VII Państwowego Gimnazjum we Lwowie, od 1 listopada 1920 roku kierownik, a  następnie dyrektor brzozowskiego gimnazjum, mianowany na to stanowisko 6 grudnia 1922 r. Funkcję tę pełnił do 14  września 1926 r.

 4. mgr Michał MROZOWSKI - skierowany do Brzozowa z gimnazjum krośnieńskiego w 1926 roku, nominację na dyrektora otrzymał w lutym 1927 r. Gimnazjum brzozowskim kierował do 31 stycznia 1946 r.

 5. mgr Edward OLSZEWSKI - funkcję dyrektora pełnił przez 1 rok szkolny (po odejściu dyr. Michała Mrozowskiego na emeryturę).

 6. mgr Jan ARMATYS - powołany na dyrektora szkoły w roku szkolnym 1946/1947, funkcję te pełnił do 31 lipca  1955 roku. 

 7. mgr Antoni CEPTOWSKI - dyrektor Liceum w latach 1955-1961 - z wykształcenia matematyk. W czasie pełnienia przez niego funkcji dyrektora w roku 1959 miał miejsce I Zjazd Wychowanków i absolwentów szkoły z okazji 50-lecia jej istnienia.

 8. mgr Karol ŚWIĘCICKI - matematyk, funkcję dyrektora pełnił w latach 1961-1970 w czasie pełnienie przez niego funkcji dyrektora szkoły odbył się II Zjazd absolwentów dla uczczenia 1000-lecia państwa polskiego. 

 9. mgr Jan STANISZ - z wykształcenia matematyk, obowiązki dyrektora szkoły pełnił od 20 czerwca 1970 do 31  stycznia 1971 r. 

 10. mgr Maria FILIPOWICZ - mgr historii (UJ) - łącznie z Janem Staniszem pełniła obowiązki dyrektora szkoły od czerwca 1970 do 31 stycznia 1971 r. 

 11. dr Stanisław JANIGA - z wykształcenia geograf, dyrektor szkoły w latach 1971 -1974. W październiku 1974 roku przeniesiony do pracy w IKN i BO w Rzeszowie.

 12. mgr Czesław ROSOLSKI wykształcenie - nauki społeczne. Dyrektor Liceum od listopada 1974 r. do końca roku szkolnego 1983/1984. Andrzej COP - pełnił obowiązki dyrektora szkoły w okresie marzec-kwiecień 1982 r. (w czasie urlopu zdrowotnego dyrektora Czesława Rosolskiego).

 13. mgr Kazimierz KOZUBAL - absolwent AWF Wrocław. Dyrektor szkoły w latach 1984-1992. W czasie jego kadencji przeprowadzono remont budynku szkoły i wybudowano pełnowymiarową salę gimnastyczną. Był współorganizatorem obchodów 75-lecia szkoły, która w trakcie uroczystości otrzymała imię Króla Kazimierza Wielkiego. 

 14. mgr Zbigniew SAWKA - absolwent Wydziału Matematyczno-Fizycznego UMCS w Lublinie, nauczyciel matematyki w brzozowskim Liceum od 1973 roku. Obowiązki dyrektora pełni od 1992 roku, nominację na stanowisko otrzymał w  1994 r. Zakończył prace remontowe w szkole. Z ważniejszych można wymienić: przebudowę kotłowni z węglowej na ekologiczną gazowo-olejową, remont sali gimnastycznej, przebudowę szatni szkolnych, urządzenie szkolnej siłowni. Rozbudował zajęcia fakultatywne i językowe. Zinformatyzował pracownie przedmiotowe, bibliotekę i administrację. W  ramach innowacji pedagogicznych przeprowadza od trzech lat egzamin dojrzałości z matematyki, połączony z  postępowaniem kwalifikacyjnym na AGH Kraków i Politechnikę Rzeszowską.

 15. Mieczysława TRZEŚNIOWSKA mgr filologii polskiej (WSP Rzeszów 1970). W 1984 r. uzyskała II stopień specjalizacji zawodowej. Absolwentka LO w Brzozowie. Pracę zawodową rozpoczęła w II LO w Sanoku jako nauczyciel jęz. polskiego. Cztery lata później po przeniesieniu się do pracy w LO w Brzozowie została powołana na stanowisko wizytatora języka polskiego w powiecie Brzozów, a rok później po utworzeniu woj. krośnieńskiego została wizytatorem wojewódzkim języka polskiego. W latach 1985-1991 pełniła funkcje nauczyciela metodyka swojego przedmiotu. Od 1992 r. jest wicedyrektorem LO w Brzozowie. Funkcję dyrektora pełniła od 01.09.2005 do 28.02.2006

 16. Dorota KAMIŃSKA mgr filologii polskiej (WSP Rzeszów 1993). Absolwentka LO w Brzozowie. Uczy języka polskiego. Nauczyciel dyplomowany. Od 01.03.2006 pełni funkcję dyrektora szkoły

Nauczyciele pracujący w Liceum 

 1. Jolanta BAJGIER-TYMCZAK mgr filologii romańskiej (WSP Kraków 1991). Uczy języka francuskiego. Nauczyciel dyplomowany. 

 2. Anna BATOR  mgr pedagogiki (WSP Rzeszów 2000). Pedagog szkolny. Absolwentka LO w Brzozowie. Prowadzi zajęcia fakultatywne z psychologii i pedagogiki.

 3. Aleksandra BOROŃ mgr geografii (Akademia Pedagogiczna w Krakowie 2004). Jest nauczycielem geografii.

 4. Aneta BREWKA mgr filologii angielskiej (UMCS Lublin 2000), absolwentka  Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych 1997 r. Absolwentka LO w Brzozowie. Uczy języka angielskiego.

 5. Igor BRYŚ mgr stosunki międzynarodowe (Uniwersytet Łódzki 2001), absolwent Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Krośnie 1996 r. Uczy języka angielskiego. 

 6. Anna CYPARSKA mgr wychowania fizycznego (AWF Kraków 2001). Uczy WF.

 7. Bożenna CYRAN-DOMIN mgr historii (UMCS Lublin 1973). Uczy historii i języka łacińskiego. 

 8. Magdalena CZECHOWSKA mgr biologii (Akademia Pedagogiczna Kraków 2005). Uczy biologii.

 9. Anna DUDEK mgr filologii polskiej (WSP Kraków 1989). Absolwentka LO w Brzozowie. Uczy języka polskiego. Nauczyciel dyplomowany.

 10. Arkadiusz DUDEK mgr wychowania fizycznego (AWF Kraków 1989). Absolwent LO w Brzozowie. Opiekun Szkolnego Klubu Sportowego. 

 11. Lesław FRANUS mgr fizyki (WSP Rzeszów 1988). Uczy fizyki w LO w Brzozowie od 1988 r. Nauczyciel dyplomowany. 

 12. Marzena GRABOŃ mgr filologii polskiej (Uniwersytet Jagielloński 2004). Absolwentka LO w Brzozowie. Uczy języka polskiego.

 13. Małgorzata JAREMA mgr geografii (WSP Kraków 1995). Pracowała w latach 1989-1996 w SP Wesołej. Od 1996 r. uczy geografii w LO w Brzozowie. 

 14. Magdalena KACZKOWSKA  mgr wychowania fizycznego (AWF Poznań 1999). Uczy wychowania fizycznego w  LO od 1999. Jest opiekunem szkolnego koła SKS i PCK. Absolwentka LO w Brzozowie.

 15. Marzena KOMSKA-CIESIELSKA mgr filologii romańskiej (WSP Kraków 1996, studia podyplomowe "Wiedza o kulturze" 2003). Absolwentka LO w Brzozowie. Uczy wiedzy o kulturze.

 16. Agata KONDOŁ mgr biologii (WSP Kraków 1991). Absolwentka LO w Brzozowie. Pracowała w Oficynie Wydawniczej "RAF", PP Cukrownia "Racibórz" oraz w SP i LO w Raciborzu. Od 1995 r pracuje w LO w Brzozowie. Opiekun Szkolnego Koła LOP.

 17. Magdalena KORFANTY SKOCZEK mgr historii (Uniwersytet Rzeszowski - 2002). Absolwentka LO w Brzozowie.  Uczy historii i edukacji europejskiej.

 18. Agnieszka KOSTKA mgr filologii angielskiej (U.J. 2002), absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Przemyślu 1996 rok. Uczy języka angielskiego od 1996. Jest opiekunem Samorządu Szkolnego. Absolwentka LO w  Brzozowie.

 19. Katarzyna KOSTKA mgr marketingu i zarządzania (Politechnika Rzeszowska 2002). Uczy podstaw przedsiębiorczości w LO.

 20. Zofia KOWALCZYK mgr chemii (UJ Kraków 1979). Absolwentka LO w Brzozowie. Pracowała w Zakładach Przemysłu Gumowego "Stomil "w Sanoku i SP w Starej Wsi. Od 1986 r. pracuje w LO w Brzozowie. Nauczyciel dyplomowany. 

 21. Katarzyna KOZAK mgr filologii polskiej (WSP Rzeszów 1995). Pracuje w LO w Brzozowie jako nauczyciel języka polskiego. Pełni funkcję opiekuna PCK. Nauczyciel dyplomowany.

 22. Jadwiga KRYGOWSKA mgr filologii romańskiej (WSP Kraków 1983). W roku szkolnym 1983/1984 pracowała w  SP we Frysztaku. Od 1984 r. pracuje w LO w Brzozowie. Uczy języka francuskiego. Nauczyciel dyplomowany.

 23. Józef KRYGOWSKI mgr techniki (WSP Kraków 1975). Studia Podyplomowe z informatyki. Zorganizował pracownię informatyczną. Uczy informatyki. Nauczyciel dyplomowany. 

 24. Barbara LEŃ mgr pedagogiki (Akademia Pedagogiczna w Krakowie 1994), studia podyplomowe z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (Uniwersytet Rzeszowski 2005 ). Absolwentka LO w Brzozowie. Uczy PO, jest nauczycielem bibliotekarzem.
 25. Krzysztof ŁOBODZIŃSKI mgr wychowania muzycznego (Uniwersytet Rzeszowski 2002). Studia podyplomowe z (AWF Katowice 2005) - prowadzi chór szkolny, uczy WF
 26. Irena MAJBRODA-KIJ mgr germanistyki (Uniwersytet Poznański 1980). W latach 1980-1985 pracowała w ZSR w Sławnie. Od 1985 r. w LO w Brzozowie. Nauczyciel dyplomowany. Uczy języka niemieckiego. 

 27. s. Katarzyna MRÓZ  mgr teologii (Katolicki Uniwersytet Lubelski 1976). W latach 1976-1992 pracowała w ZSG w  Przemyślu, 1992-1994 w LO w Łańcucie a w latach 1994-2001 w ZSR Lesko.  Od 2001 r. katechetka  w LO w  Brzozowie.

 28. Alicja NASTAŁ - mgr filologii angielskiej (Uniwersytet Rzeszowski 2005). Absolwentka LO w Brzozowie.  Uczy języka angielskiego.    

 29. Joanna NOWAK mgr filologii polskiej ( Uniwersytet Rzeszowski 2003 ). Uczy języka polskiego.

 30. Barbara OWOC mgr chemii (Uniwersytet Jagielloński Kraków 1990). W roku 1990 pracowała w ZOZ w Brzozowie. W latach 1990-1997 pracowała w SP w Humniskach Nr 1. Od 1997 r. uczy chemii w LO w Brzozowie. Nauczyciel dyplomowany.

 31. Dorian OWOC - mgr chemii (Uniwersytet Jagielloński Kraków 1990). Absolwent LO w Brzozowie. Uczy chemii. Nauczyciel dyplomowany.

 32. Halina PAWLIK mgr biologii (WSP Kraków 1989). Od 1989 r. uczy biologii w LO w Brzozowie. W roku akademickim 1995/1996 ukończyła studia podyplomowe z ochrony środowiska WSP Kraków, a w 1996 r. studia podyplomowe z pomiaru dydaktycznego i egzaminowania - Uniwersytet Gdański. Jest Edukatorem programu" Nowa Szkoła". Od maja 2002 jest nauczycielem dyplomowanym.

 33. Renata PECKA mgr amerykanistyki  (Uniwersytet Warszawski 2001). Absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Przemyślu - 1996. W roku szkolnym 1996/1997 pracowała w SP w Brzozowie. Od 1997 r. pracuje w LO w Brzozowie. Uczy języka angielskiego. Absolwentka LO w Brzozowie. Nauczyciel dyplomowany.

 34. ks. Paweł PELC mgr teologii (Wyższe Seminarium Duchowne Przemyśl 1998, wydział Artystyczno Literacki Uniwersytet Jagielloński 2004). Uczy religii.

 35. Ryszard PIENIĄŻEK mgr fizyki (WSP Rzeszów 1990). Po ukończeniu studiów pracował  jako asystent w WSP w  Rzeszowie. Uczy fizyki i informatyki od 1991 r. w LO w Brzozowie. Od 1.09.2005 pełni funkcję wicedyrektora szkoły.

 36. Zofia POTOCZNA mgr matematyki (WSP Rzeszów 1972). W latach 1972-1975 pracowała w LO w Zaklikowie. Od 1975 r. uczy matematyki w LO w Brzozowie. W latach 1978-1984 pełniła funkcję opiekuna Samorządu Szkolnego. Nauczyciel dyplomowany.

 37. Ewa SAWKA mgr filologii angielskiej (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 1996). Uczy języka angielskiego od 1996 r. 

 38. Zbigniew SAWKA mgr matematyki (UMCS Lublin 1966). Absolwent Liceum Pedagogicznego w Chełmie Lubelskim. Po ukończeniu studiów w latach 1966- -1973 pracował w Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie. Od 1974 r. pracuje jako nauczyciel w LO w Brzozowie. W 1984 r. uzyskał II stopień specjalizacji zawodowej. W latach 1996-1998 był członkiem Wojewódzkiej Komisji Egzaminów Szkolnych przygotowującej program "Nowa Matura". Jest organizatorem konkursów matematycznych. 

 39. Danuta SIEŃCZAK-PERDEUS mgr filologii rosyjskiej (WSP Rzeszów 1978). Absolwentka LO w Brzozowie. W latach 1978-1983 pracowała w  SP Lutczy, a potem przez jeden rok w SP w Jasienicy Rosielnej i w SP w Woli Jasienickiej. Od 1985 r. uczy języka rosyjskiego w LO w Brzozowie.

 40. Marta SOWA mgr fizyki i informatyki (Uniwersytet Rzeszowski 2005). Uczy fizyki w LO.

 41. Sebastian STEMULAK Ukończył Kolegium Nauczycielskie Języków Obcych w Krośnie w 1996 r. Absolwent LO w Brzozowie. Uczy języka angielskiego. 

 42. Iwona SZAŁANKIEWICZ mgr filologii klasycznej (Katolicki Uniwersytet Lubelski 2006). Uczy języka łacińskiego.

 43. Marzena SZEWCZYK mgr matematyki (WSP Rzeszów 1991). Absolwentka LO w Brzozowie. Uczy matematyki w LO w Brzozowie od 1991 r. Nauczyciel dyplomowany. 

 44. Danuta ŚNIEŻEK - mgr geografii (WSP Kraków 1989 ). Studia podyplomowe "Kształtowanie i ochrona środowiska" WSP Kraków 1994. Uczy geografii. Nauczyciel dyplomowany.

 45. Katarzyna WAWRZAK mgr historii (WSP Rzeszów). Uczy historii i WOS-u. 

 46. Bernadeta SIEGEL WOJNICKA mgr germanistyki (UMCS Lublin 1999) - uczy języka niemieckiego
 47. Michał WOLAK mgr historii (UMCS Lublin 2001) Absolwent LO w Brzozowie - uczy historii
 48. Aneta WÓJCIK mgr filologii angielskiej (Uniwersytet Łódzki 2003) Absolwentka LO w Brzozowie – uczy języka angielskiego

   

Nauczyciele emerytowani

Maria ŁOBAZA mgr filologii polskiej (UMCS Lublin 1970). W latach 1970- -1976 pracowała w TB w Brzozowie. Od roku 1976 pracuje w LO w Brzozowie. Nauczyciel języka polskiego. Przewodnicząca Związku zawodowego "Solidarność".  

Ryszarda GŁUSZYK mgr filologii polskiej (WSP Rzeszów 1964). II stopień specjalizacji zawodowej. Nauczyciel dyplomowany. Nauczyciel języka polskiego. Przewodnicząca Szkolnego Ogniska ZNP. 

Jadwiga OLESZEK mgr fizyki (WSP Rzeszów 1971). W latach 1971-1975 pracowała w LO w Szczebrzeszynie. Od 1975 r. pracuje w LO w Brzozowie. Nauczyciel fizyki. 

Janina RYBAK mgr filologii romańskiej (UJ Kraków). W latach 1978-1989 pracowała jako wychowawca Internatu w ZSE w Krośnie. Od 1989 r. Nauczyciel języka francuskiego w LO w Brzozowie. Była nauczycielem doradcą metodycznym.

Maria STEMULAK nauczyciel wychowania fizycznego (WSP Rzeszów 1978). Absolwentka LO w Brzozowie. Nauczyciel wychowania fizycznego.

Maria SUPEL mgr matematyki (WSP Rzeszów 1968). W latach 1968-1971 pracowała w SP w Brzozowie. Od 1971 r. Nauczyciel matematyki w LO w Brzozowie. 

Kazimierz KOZUBAL mgr wychowania fizycznego (WSWF Wrocław 1965). Pracował w SP i w LO w Dynowie. Od 1982 r. pracował w LO w Brzozowie, w latach 1984-1992 dyrektor szkoły. II stopień specjalizacji zawodowej z  PO. Nauczyciel W-F i PO. Radny Samorządu Powiatowego. Pełnił funkcję przewodniczące-go Komisji Oświaty Sportu i Turystyki Samorządu Powiatowego. 

Wanda ŻMUDA mgr filologii rosyjskiej (WSP Kraków 1970). Absolwentka LO w Brzozowie. Nauczyciel języka rosyjskiego.

Odeszli od nas
Teresa BORULA mgr historii (UJ Kraków 1970). Absolwentka LO w Brzozowie. Uczyła historii. Nauczyciel dyplomowany. 

 

kontakt
tel:
013 4341774;
013 4341380

I Liceum Ogólnokształcące im.Króla Kazimierza Wielkiego  tel.: 13 4341774; 4341380 e-mail.:lobrzozow@neostrada.pl